Zapraszam na szkolenia i warsztaty.
Pełna oferta na mojej stronie www.mega-szkolenia.pl

Najbliższe szkolenia:

  1. Zastosowanie ortodontycznej oceny warunków zgryzowych zewnątrz- i wewnątrzustnych w logopedycznej praktyce” – prof. US dr hab. Lilianna Konopska, 13-14.10.18
  2. Porażenie nerwu twarzowego z elementami koncepcji PNF dla logopedów” – Anna Maria Pękacka, 20-21.10.18
  3. Jąkanie wczesnodziecięce oraz mutyzm wybiórczy” – prof. zw. dr hab. Zbigniew Tarkowski, 27-28.10.18
  4. Afazja. I moduł. Diagnoza i terapia chorych w ostrym okresie udaru. Analiza przypadków. Warsztaty neurologopedyczne” – Marlena Puchowska, 10.11.18
  5. Karty Oceny Logopedycznej Dziecka – KOLD – test do diagnozy dzieci w wieku od 1 miesiąca do ukończenia 9 roku życia. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju mowy dziecka” – dr Joanna Gruba, Martyna Polczyk – 17.11.18
  6. Diagnoza i terapia dzieci z opóźnionym rozwojem mowy” – Małgorzata Łukaszewska – Choruży, 1-2.12.18
  7. Nie patrzy, nie słucha, nie mówi! Od czego zacząć? – diagnoza i trening bazowych umiejętności komunikacyjnych” – dr Marzena Machoś, 8.12.18
  8. Afazja dziecięca, niedokształcenie mowy o typie afazji (pochodzenia korowego), alalia. Diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami mowy uwarunkowanymi korowo” – dr Marlena Kurowska, 8-9.12.18