Aneta Kiepiela-Koperek – logopeda dyplomowany, neurologopeda, pedagog, nr Certyfikatu Zawodowego 01013/15/0155/2011.

Absolwentka: WSP w Słupsku w zakresie Pedagogiki Resocjalizacyjnej, UAM w Poznaniu w zakresie Pedagogiki i Studiów Podyplomowych w zakresie Pedagogiki Specjalnej – Logopedii, SDMO w zakresie Studiów Podyplomowych z Neurologopedii.

Od 2005 r. należy do Polskiego Związku Logopedów, w którym w latach 2012-2014 była Przewodniczącą PZL Oddziału Wielkopolskiego.

Współpracowała z Fundacją na Rzecz Dzieci z Mutyzmem Wybiórczym i Ich Rodzin z Warszawy, której Prezeską jest Barbara Ołdakowska-Żyłka.

Prowadzi szkolenia dla Rad Pedagogicznych i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych z diagnozy i terapii mutyzmu wybiórczego.

Prowadziła wykłady dla studentów logopedii z mutyzmu wybiórczego min. w Colegium da Vinci w Poznaniu, na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Prowadzi szkolenia dla logopedów na temat: ”
Mutyzm wybiórczy – dylematy diagnostyczne. Terapia dziecka wg autorskiego „Programu Level Up©” , „Profilaktyka logopedyczna w przedszkolu” wg autorskiego programu „Głoska, sylaba, słowo” oraz „Czynniki wpływające na rozwój mowy od 0-40 hbd. Diagnoza i terapia logopedyczna”.

Jest autorką publikacji min. w Forum Logopedy (nr 9, 2015), Bliżej Przedszkola (nr 3, 2011), Wielkopolskim Przeglądzie Logopedycznym współautorką artykułu z prof. zw. dr hab. Zbigniewem Tarkowskim w Logopedii tom 47-2, 2018 Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Autorką książki „Głoska, sylaba, słowo”, która otrzymała rekomendację PZL a recenzję napisała prof. zw. dr hab. Marzenna Zaorska (zobacz tutaj) oraz współautorką książki „Mutyzm wybiórczy w praktyce terapeutycznej”, która również otrzymała rekomendację PZL oraz patronat Rzecznika Praw Dziecka.

Posiada uprawnienia i wystandaryzowane narzędzia do diagnozy KORP – Karta Oceny Rozwoju Psychoruchowego.

Regularnie bierze udział w szkoleniach:

 • 2005 – „Wczesna interwencja z zastosowaniem ustno twarzowej terapii regulacyjnej wg koncepcji Castillo Moralesa” – dr Teresa Kaczan
 • 2008 – „Zaburzenia komunikacyjne osoby leworęcznej po uszkodzeniach prawej półkuli mózgu” – mgr Bogusława Maculewicz
 • 2008 – „Diagnoza i terapia w postępowaniu logopedycznym. Teoria i praktyka” – dr Elżbieta Minczakiewicz
 • 2009 – „Rozpoznawanie zaburzeń i wczesna stymulacja rozwoju kompetencji funkcjonalnych noworodków i niemowląt. Neonatologia wyzwania dla logopedów” – mgr Paweł Zawitkowski, mgr Ewa Winnicka-Makulec
 • 2009 – „Kinezjologia Edukacyjna „Brain Gym”® Metody dr Paula i Gail Dennison” – mgr Alfreda Rumińska
 • 2009 – „Prawidłowa emisja głosu i sztuka mówienia”
 • 2010 – „Diagnoza pedagogiczna w przedszkolu”
 • 2010 – „Diagnoza i terapia jąkania i innych niepłynności mówienia z uwzględnieniem konsekwentnej współpracy z rodziną” – dr Mieczysław Chęciek
 • 2011 – „Diagnoza i terapia zaburzeń mowy u osób dorosłych chorych neurologicznie” – dr Jolanta Panasiuk
 • 2011 – „Skuteczne metody pracy z dzieckiem z wadą wymowy” – dr Iwona Michalak-Widera
 • 2011 – „Metody badania zagrożenia dysleksją” – dr Marta Korendo
 • 2012 – „Istota i terapia jąkania” – dr Krzysztof Szamburski
 • 2012 – „Dziecko z rozszczepem wargi i podniebienia: leczenie wielospecjalistyczne, diagnoza i terapia zaburzeń mowy” – dr hab. Danuta Pluta-Wojciechowska
 • 2012 – „Dykcja i zasady poprawnej wymowy” – aktor Mieczysław Hryniewicz
 • 2012 – „Pomoc psychologiczna dziecku z mutyzmem wybiórczym i jego rodzinie” – mgr Barbara Ołdakowska-Żyłka
 • 2013 – „Logorytmika jako metoda wzbogacająca warsztat logopedy” – dr Anna Walencik-Topiłko
 • 2013 – „Jąkanie wczesnodziecięce – profilaktyka, diagnoza, terapia” – dr Katarzyna Węsierska
 • 2013 – „Diagnoza i terapia dzieci z opóźnionym rozwojem mowy” – mgr Małgorzata Łukaszewska
 • 2013 – „Metoda integracji sensorycznej we wspomaganiu rozwoju mowy w całościowych zaburzeniach rozwoju” – mgr Bożenna Odowska-Szlachcic
 • 2013 – „Zaburzenia połykania u dzieci i dorosłych. Usprawnianie” – mgr Mirosława Rządzka
 • 2013 – „Problemy neurologopedyczne pacjentów po przebytym udarze mózgu. Diagnoza i terapia afazji” – mgr Marlena Puchowska
 • 2013 – „Zespół Aspergera (cechy autystyczne) – diagnoza, terapia, modyfikacja zachowań” – dr n.med. Tomasz Srebnicki
 • 2013 – „Dwujęzyczni uczniowie – strategiczne diagnozy i terapia logopedyczna” – prof. Henriette W.Langdon z San Jose State University, USA
 • 2013 – „Wspieranie funkcji prelingwalnych w praktyce logopedy – wczesna opieka logopedyczna nad dzieckiem od 0-2 lat” – mgr Małgorzata Łukaszewska
 • 2013 – „Terapia dziecka z mutyzmem wybiórczym” – mgr Barbara Ołdakowska-Żyłka, mgr Beata Wolfram-Krukowska
 • 2013 – „Zastosowanie ortodontycznej oceny warunków zgryzowych zewnątrz- i wewnątrzustnych w logopedycznej praktyce” – dr Lilianna Konopska
 • 2014 – „Niedokształcenie mowy pochodzenia korowego. Alalia i oligofazja” – dr Marlena Kurowska
 • 2014 – „Fizjologiczna metoda terapii zaburzeń ustnej fazy połykania i oddychania w dyslalii obwodowej” – prof. UŚ dr hab. Danuta Pluta-Wojciechowska
 • 2014 – „Skuteczne metody pracy z dzieckiem z wadą wymowy – II stopień” –  dr Iwona Michalak-Widera
 • 2014 – „Nadwrażliwość jamy ustnej u dzieci” – mgr Marta Baj-Lieder
 • 2014 – „Opóźniony Rozwój Mowy – prawidłowa diagnoza i skuteczne metody terapeutyczne” – mgr Ewa Małachowska, mgr Marlena Twardo
 • 2014 – „Afazja – postępowanie we wczesnym okresie udaru. Diagnoza i terapia. Warsztaty neurologopedyczne” – mgr Marlena Puchowska
 • 2014 – „Terapia ręki” – mgr Kamil Małecki, mgr Karolina Mazurkowska
 • 2015 – „Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów” – prof. UŚ dr hab. Danuta Pluta-Wojciechowska
 • 2015 – „KORP – standaryzowane narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dziecka w wieku 1 m.ż. do 9 r.ż. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju dzieci” – mgr Elżbieta Bogacz, mgr Anna Bogacz-Rybczak
 • 2015 – „Dziecko z mutyzmem wybiórczym w przedszkolu i szkole – rola nauczyciela” – mgr Justyna Święcicka
 • 2015 – „Porozumienie i motywacja bez korzystania z przewagi. Wzmacnianie relacji z dzieckiem, uczniem, rodziną w oparciu o Porozumienie bez przemocy” – mgr Jerzy Rządzki
 • 2016 – „Warsztat praktycznych umiejętności niezbędnych logopedzie do włączania rodzica w proces uruchamiania komunikacji werbalnej dziecka z ORM” – mgr Małgorzata Łukaszewska-Choruży, mgr Beata Jaworska
 • 2016 – „Rozpoznanie i terapia mutyzmu” – prof.zw.dr hab. Zbigniew Tarkowski
 • 2016 – „Skuteczne metody pracy logopedy III stopień” – dr Iwona Michalak-Widera
 • 2016 – „Diagnoza i terapia afazji u dorosłych” – prof. UMCS dr hab. Jolanta Panasiuk
 • 2016 – „Terapia jąkania u dzieci w wieku szkolnym” – dr Katarzyna Węsierska
 • 2016 – „Nadmierne ślinienie się – techniki terapeutyczne” – Marta Baj-Lieder
 • 2016 – „Logopedyczna i psychologiczna pomoc dzieciom dwujęzycznym” – prof. zw. dr hab. Zbigniew Tarkowski
 • 2017 – „Dyslalia ankyloglosyjna – o krótkim wędzidełku języka, wadliwej wymowie i skuteczności terapii” – prof. Barbara Ostapiuk
 • 2017 – „Jąkanie wczesnodziecięce – diagnoza i terapia” – prof. zw. dr hab. Zbigniew Tarkowski
 • 2017 – „Diagnoza i terapia zaburzeń rozwoju mowy u dzieci chorych neurologicznie” – prof. UMCS dr hab. Jolanta Panasiuk
 • 2017 – „Terapia integracji sensorycznej i usprawnianie zmysłów dziecka z zaburzeniami mowy” – Wojciech Kozłowski
 • 2018 – „Terapia jąkania u młodzieży i dorosłych” – prof. zw. dr hab. Zbigniew Tarkowski
 • 2018 – „Karty Oceny Logopedycznej Dziecka – KOLD – test do diagnozy dzieci w wieku od 1 miesiąca do ukończenia 9 r.ż. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju mowy dziecka” – dr Joanna Gruba
 • 2018 – „Nie patrzy, nie słucha, nie mówi! Od czego zacząć? – diagnoza i trening bazowych umiejętności komunikacyjnych” – dr Marzena Machoś
 • 2019 – ” Zaburzenia mowy i zachowania. Diagnoza i terapia” –
  prof. zw. dr hab. Zbigniew Tarkowski, 40 h
 • 2021 – „Spectrum autyzmu, afazja dziecięca, niepełnosprawność intelektualna a opóźniony rozwój mowy. Diagnoza różnicowa i terapia” – prof. zw. dr hab. Zbigniew Tarkowski, 13 h
 • 2022 – „Jąkanie w wieku przedszkolnym, szkolnym, dojrzałym. Podejście rozwojowo – systemowe.” – prof. zw. dr hab. Zbigniew Tarkowski”, 13 h

Konferencje:

 • 2010 – „Głos w sprawie głosu” – Poznań
  Prelegenci: prof. dr hab. med. Andrzej Obrębowski, dr hab. Bogdan Szczepankowski, dr n.med. Grażyna Wośkowiak, dr Barbara Kamińska
 • 2013 – „Rozumiem – mówię – poznaję świat” – Poznań
  Prelegenci: dr Justyna Leszka, dr Joanna Kwasiborska-Dudek, dr Ewa Kaptur, mgr Małgorzata Kielan
 • 2013 – „Muzyka w logopedii. Terapia, wspomaganie, wsparcie – trzy drogi jeden cel” – Toruń
 • 2014 – „Dziecko i dorosły w obliczu zaburzeń mowy, języka, komunikacji i czynności prymarnych” – Bydgoszcz
 • 2015 – „Dzieci, które czasami milczą – wsparcie specjalistyczne dla osób z mutyzmem wybiórczym” – Warszawa
 • 2015 – „Od ciszy do słowa – kompleksowe wsparcie osób z mutyzmem wybiórczym” – Warszawa
 • 2017 – „Mutyzm, autyzm, jąkanie, CAPD” – Katowice                                                                                                                     Prelegenci: prof.zw. dr hab. Zbigniew Tarkowski, dr Irena Polewczyk, Maggie Johnson, Lucy Nathanson, Alicja Pilch, Bernadeta Dziekan-Standowicz, Adam Depta
 • 2019 – „Diagnoza i terapia logopedyczna. Nowe strategie, nowe perspektywy” – Wieliczka – Na tej konferencji wraz z prof. zw. dr hab. Zbigniewem Tarkowskim była prelegentem podczas szkolenia: „Wielopostaciowość mutyzmu wybiórczego i jego terapia”