Diagnoza logopedyczna lub Opinia „na żądanie” 150 zł/60 min.
Wywiad z rodzicami nt mutyzmu wybiórczego 300 zł/120 min.
Terapia mutyzmu wybiórczego 120 zł/45 min.
Ocena rozwoju psychoruchowego wystandaryzowanym narzędziem KORP 150 zł/60 min.

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego