Wywiad z rodzicami nt mutyzmu wybiórczego – 350 zł/120 min.

Terapia mutyzmu wybiórczego – 130 zł/45 min.

Opinia „na żądanie” – 150 zł

Ocena rozwoju psychoruchowego wystandaryzowanym narzędziem KORP – 300 zł

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego